Download references

Open Access Open Badges

Use acupuncture to relieve perimenopausal syndrome: study protocol of a randomized controlled trial

Ying Li, Hui Zheng, Qianhua Zheng, Ling Zhao, Erqi Qin, Yu Wang, Qian Zeng, Huabin Zheng, Yu Zhao, Wei Sun, Xiaoxia Zhang, Zhishun Liu and Baoyan Liu*

Trials 2014, 15:198  doi:10.1186/1745-6215-15-198

Include


Format